Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Aktualności 2020

Msza dziękczynna w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II

18 maja 2020

 

W 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II podczas Mszy Świętej dziękczynnej o godzinie 13:00 nasi parafianie obecni w kościele oraz ci, którzy łączyli się online, mieli wyjątkową okazję do wysłuchania świadectwa bliskiego świadka życia Papieża – pana profesora Andrzeja Zielińskiego.

Pan profesor znał Karola Wojtyłę od swoich czasów studenckich, a później połączyły ich więzy przyjaźni trwające przez całe życie, a także nieustające po odejściu Papieża do domu Ojca.

Bardzo cenne i wzruszające były dla nas te słowa, choć ujęte w krótkich ramach czasowych. Dla tych, którym mało, link do artykułu z Gościa Niedzielnego z zeszłego roku.

https://www.gosc.pl/doc/5426155.Chlopak-na-szostke

 

Msza dziękczynna w 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II
Msza dziękczynna w 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II
Msza dziękczynna w 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II

100. rocznica urodzin Jana Pawła II
18 maja 2020

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
w stulecie urodzin Jana Pawła II

 

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły/Jana Pawła II, która przypadnie 18 maja 1920 roku, warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wystawę poświęconą życiu papieża.

Wystawa Karol Wojtyła Narodziny 2020

www.JP2online.pl

 

Wystawa zabiera w podróż po przełomowych momentach życia Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach realizacji misji upowszechniania intelektualnego i duchowego dziedzictwa Karola Wojtyły, udostępnił portal JP2online.pl – największą internetową bazę papieską zawierającą m. in. zdjęcia, teksty, dokumenty oraz nagrania video. Korzystanie z niej będzie nieodpłatne, a większość materiałów będzie udostępniona na wolnej licencji.

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania współczesnego świata. Centrum działa w obszarze kultury, edukacji i budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Jako miejsce spotkań i dialogu tworzy przestrzeń współpracy ze środowiskiem naukowym i artystycznym ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi. Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, organizatorem dwóch warszawskich festiwali: Nowe Epifanie i Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju oraz inicjatorem i właścicielem multimedialnego portalu JP2online.pl stanowiącego pierwsze, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu w Polsce i na świecie.

Obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

5 kwietnia 2020

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz Wierzę w Boga.

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Na podstawie: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” ,t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350

Drodzy Parafianie

 

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzenia Arcybiskupa Warszawskiego z dnia 13 marca br., który uzupełnia komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. jako proboszcz parafii zarządzam co następuje:

 • Proszę wszystkich parafian, by zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych czyli obecne były na Mszy Świętej w kościele TYLKO osoby zamawiające obecnie odprawianą intencję;
 • Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przez Arcybiskupa Warszawskiego 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy Świętych;
 • zachęcamy do przyjmowania komunii w sposób duchowy polegający na głębokim pragnieniu przyjęcia komunii sakramentalnej, wyrażonej modlitewną prośbą, wypływającą z miłości do Boga i pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem;
 • komunię sakramentalną w kościele do odwołania będziemy udzielać WYŁĄCZNIE na rękę;
 • kancelaria parafialna jest ZAMKNIĘTA a w pilnych sprawach tj. Wiatyku lub zgłoszenia pogrzebu proszę dzwonić: 501161939;
 • wszystkie nabożeństwa wielkopostne i adoracje są ODWOŁANE; Proszę, aby Gorzkie Żale przeżywać w domu, rozważając tekst nabożeństwa. Podobnie uczyńmy z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Sakrament pokuty po Mszach Świętych indywidualnie zgłoszony.

W/w prośba obowiązuje do ODWOŁANIA – modlitwą w domu ogarniajmy wszystkich chorych, lekarzy i cały personel medyczny. W imię dobrze pojętej miłości bliźniego i troski o jego dobro proszę o zachowanie wszystkich wskazań zarówno państwowych, jak i kościelnych. Mam nadzieje, że wszystkie ograniczenia będą krótkotrwałe i tymczasowe - warto więc włożyć w ich realizację swój trud i poświęcenie. To takie nasze narodowe rekolekcje i sprawdzian troski o Wspólnotę i siebie nawzajem.

Wasz proboszcz z modlitwą
Ks. kanonik Dariusz Kosk

Dziekanów Leśny, dnia 13 marca 2020 r.

 

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Katolik wobec epidemii, czyli najczęściej zadawane pytania w temacie koronawirusa

Reskrypt

Nr 457/Abp/2020

 

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
 • pracownikom służby zdrowia.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon
Kanclerz Kurii

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Koronawirus 2020

13 marca 2019

Wielki Post 2020
26 lutego 2020

Wielki Post nie jest dla postu

Grażyna Starzak

 

Nawet gorliwi katolicy nie zawsze do końca zdają sobie sprawę, na czym tak naprawdę post polega.

 

Jeden z krakowskich katechetów, gdy zapytał o to młodzież, usłyszał tylko zdawkowe odpowiedzi. My namawiamy naszych czytelników – i starszych, i młodych - do zrobienia sobie postu od lenistwa, kłamstwa, nieuprzejmości i kłótni. Od gier, komputera i telewizora. Od spacerowania po sklepach. Od obojętności na los drugiego człowieka. Tak przeżyty Wielki Post spodoba się Panu. A przy okazji wykażemy się silną wolą.

Na pytanie – jak dobrze przeżyć Wielki Post, niełatwo odpowiedzieć. Wielu z nas w dzieciństwie Wielki Post kojarzył się niemal wyłącznie z tym, żeby się nie najadać. Tymczasem Wielki Post to o wiele więcej. Nie ma tu jednak gotowej recepty. To, na czym ma nasz post polegać, zależy od każdego indywidualnie. Czterdzieści lat na pustyni miało uczynić naród wybrany nowymi ludźmi. To samo ma z nami zrobić Wielki Post. I zrobi, jeśli tylko otworzymy się na działanie Boga.

Stawka jest wielka

Stawka jest wielka – nasze zbawienie. Żeby jednak Bóg mógł działać i prowadzić nas do Zmartwychwstania, musimy się posunąć i zrobić Mu miejsce. – Musimy czegoś się wyrzec. Nie dlatego, że jest to złe, ale po to, by nie miało nad nami władzy nic poza Bogiem – sugeruje Monika Białkowska, publicystka „Przewodnika Katolickiego”. W jaki sposób stworzyć w sobie wielkopostną przestrzeń na Boże działanie? Jak trzy tradycyjne praktyki wielkopostne, czyli modlitwę, post i jałmużnę, przełożyć na swoje życie? W cytowanym artykule Monika Białkowska podaje swoich „piętnaście sposobów na Wielki Post”. Warto je przytoczyć, bo są to sposoby niekonwencjonalne. A więc w Wielkim Poście „wstawaj kwadrans wcześniej”. Po to, żeby, klęknąwszy przy łóżku, móc spokojnie odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” i dekalog. „Włóż różaniec do kieszeni”. To niby drobiazg, prosty gest, który sam w sobie jeszcze nic nie znaczy. Ale w ciągu czterdziestu dni postu sama ręka powędruje po niego. A może nawet uda się nam skończyć całą modlitwę porządnie, na spokojnie, razem z rodzicami, dziećmi?

Kolejny sposób Moniki Białkowskiej na Wielki Post to odkurzenie Biblii i położenie przy łóżku. Oczywiście nie po to, żeby na nią patrzeć, lecz po to, żeby się z nią oswoić, czytając każdego dnia dwa fragmenty przed snem.

„Wyjdź z domu” – radzi autorka „15 sposobów na Wielki Post”. Najlepiej w piątkowy wieczór – na drogę krzyżową, albo w niedzielne popołudnie – na gorzkie żale. Oczywiście z rodziną. Wielu z nas pamięta, że na te nabożeństwa prowadziły nas do kościoła mama, babcia.

„Krok w bok”

„Krok w bok” to kolejna rada na Wielki Post. Tym „bokiem” ma być kościół, do którego wstąpimy w drodze do pracy, do szkoły czy na zakupy. Adorując Jezusa w pustawym w dzień powszedni kościele, pozwalamy Mu działać. To może być naprawdę mistyczne przeżycie. Spośród innych sposobów Moniki Białkowskiej na Wielki Post nam spodobały się jeszcze dwa. Pierwszy to trochę inny sposób na jałmużnę. A więc rozejrzyj się dookoła. Może sąsiadka sama wrzuca węgiel do piwnicy? Może sąsiad nie odśnieżył chodnika? Może starsza pani z trudem dźwiga ciężką siatkę z zakupami? Jeśli to widzisz, nie czekaj, aż poproszą. Podejdź, pomóż. Za każdym razem, kiedy zobaczysz, że ktoś jest sam.

Warto też, dotyczy to zwłaszcza kobiet, w każdym wieku, skorzystać z jeszcze jednej rady - przestań chodzić na zakupy jak na spacer. Autorka tych porad sugeruje, żeby, idąc do sklepu, mieć ze sobą listę i kupować tylko to, co niezbędne. W ten sposób nie tylko ćwiczymy wolę, ale zaoszczędzimy trochę pieniędzy i będziemy mieć więcej czasu dla bliskich.

Są tacy, którzy w Wielkim Poście nie otwierają komputera, a już na pewno wiele rodzin nie włącza telewizji przez cały Wielki Post. Inni nie chodzą do kina. W szkole nie ściągają, nie podpowiadają. Oferują swoją pomoc, ale nie dają ściągać. Są fair w rozmaitych grach zespołowych. Nie oszukują, a czasem nawet pomagają słabszemu wygrać. Nie kłócą się. Jak mogą, ułatwiają innym życie. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, żeby nie traktować Wielkiego Postu jako autokorekty. Przypomina o tym ojciec Paweł Kozacki, dominikanin. - Wiele osób praktykuje Wielki Post jako czas naprawy.

Czas postanowień i odmawiania sobie czegoś przy tej okazji. Ludzie obiecują sobie na przykład systematyczną naukę, większą dyscyplinę czy niejedzenie czegoś słodkiego. I to są dobre rzeczy, tylko do tego, by stać się lepszym, niepotrzebny jest Wielki Post. Istotą Wielkiego Postu jest zbliżenie do Chrystusa. Jeżeli zapomnimy o tym, to zostanie takie zwykłe ludzkie autopoprawianie – mówi zakonnik w rozmowie z Judytą Syrek, zamieszczoną na portalu Stacja 7. Ma rację, twierdząc, że w postanowieniach łatwo można się zniechęcić. Przychodzi pierwszy upadek – ktoś zje tego przysłowiowego cukiereczka, którego sobie odmówił – i kończy się autokorekta. – A post to powinien być mój wysiłek, w którym wołam do Boga, że potrzebuję Jego pomocy. Jeżeli się Pana Jezusa z tego postnego wysiłku usunie, to kończy się najczęściej tylko na kilkudniowym postanowieniu w Środę Popielcową – przedstawia swoją opinię o. Kozacki. Zastrzega się, iż to nie oznacza, że postanowienia są czymś złym. – Jeżeli ktoś ma silną wolę, niech pracuje, ale do tego niepotrzebny jest Wielki Post. Spłaszczanie Wielkiego Postu do samodoskonalenia się czy satysfakcjonującego poczucia, że panuję nad swoim życiem i choć jestem prochem, to z tego prochu potrafię ulepić całkiem niezłą strukturę, jest oszukiwaniem siebie. To nie jest chrześcijańskie, lecz trochę egocentryczne – mówi o. Kozacki.

Ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, ma trochę inne zdanie na ten temat. Uważa, że katolik wierzący w Jezusa przynajmniej jedno postanowienie na Wielki Post powinien sobie zrobić i go dotrzymać, „a jeśli się zagapi i coś mu nie wyjdzie, natychmiast ma wrócić i ciągnąć dalej”. – Czasem ktoś go zniechęca: „No, to nie rób wcale”. Nie, nie, nie. Nie słuchać takich podszeptów. Napisz to sobie gdzieś i pamiętaj. Choćby jedno: „Któryś za nas cierpiał rany...”, choćbyś przechodząc obok kościoła wpadł na chwilę i pokłonił się Jezusowi – sugeruje ojciec Leon.

Obaj zakonnicy zgodnie twierdzą, że najlepsza recepta na dobre przeżycie Wielkiego Postu jest zawarta w tradycji Kościoła wyrastającej z Pisma Świętego. W Środę Popielcową czytany jest fragment Ewangelii św. Mateusza, który pokazuje trzy czynniki: modlitwę, jałmużnę i post. Jeżeli Wielki Post ograniczymy tylko do odmawiania sobie czegoś, to przemieniamy ten czas w gimnastykę silnej woli. Natomiast, jeżeli połączymy go z dwoma pozostałymi elementami, czyli z dbaniem o modlitwę, o łączność z Chrystusem oraz o jałmużnę, wrażliwość na bliźniego – to dochodzimy do istoty, bo Wielki Post nie jest dla postu.

 

(opoka.org.pl)

Wielki Post 2020

26 lutego 2020

 

WIELKI POST:

 1. Podejmij post od gniewu i nienawiści. Codziennie daj swym najbliższym dodatkową porcję miłości.
 2. Podejmij post od osądzania innych. Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, jak Jezus odnosi się do twoich upadków.
 3. Podejmij post od upadania na duchu. Trzymaj się mocno obietnicy Jezusa, że Bóg ma dla ciebie najlepszy z możliwych planów (Jr 29,11).
 4. Podejmij post od narzekania. Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, zamknij oczy i przypomnij sobie małe radości, jakimi obdarowuje cię Jezus.
 5. Podejmij post od uczucia żalu do innych i goryczy. Pracuj nad przebaczaniem tym, którzy cię zranili.

Plan wizyty duszpasterskiej – kolędy – 2020

1 stycznia 2020

DZIEŃ MIESIĄCA ULICA
1 I ŚRODA NOWY ROK – NIE MA KOLĘDY
2 I CZWARTEK Wiklinowa
3 I PIĄTEK Baśniowa
4 I SOBOTA NIE MA KOLĘDY
5 I NIEDZIELA NIE MA KOLĘDY
6 I PONIEDZIAŁEK OBJAWIENIE PAŃSKIE – NIE MA KOLĘDY
7 I WTOREK Sienkiewicza
8 I ŚRODA Kopciuszka, Brzechwy
9 I CZWARTEK Waligóry
10 I PIĄTEK Bolka i Lolka
11 I SOBOTA NIE MA KOLĘDY
12 I NIEDZIELA NIE MA KOLĘDY
13 I PONIEDZIAŁEK Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach
14 I WTOREK Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka
15 I ŚRODA Kownackiej, Dobrej Wróżki
16 I CZWARTEK Złotej Rybki, Krasnoludków
17 I PIĄTEK Turystyczna
18 I SOBOTA NIE MA KOLĘDY
19 I NIEDZIELA NIE MA KOLĘDY
20 I PONIEDZIAŁEK Jagodowa 1–25C
21 I WTOREK Jagodowa 31 do końca, Borówkowa
22 I ŚRODA Strzelecka, Lipińskiego, Biedronki
23 I CZWARTEK Wakacyjna, Zagórze, Wrzosowa, Odysei, Władcy Pierścieni
24 I PIĄTEK Zaciszna, Środkowa, Piękna, Sielanki
25 I SOBOTA NIE MA KOLĘDY
26 I NIEDZIELA NIE MA KOLĘDY
27 I PONIEDZIAŁEK Kolejowa, Cisowa, Lutza, Torfowa
28 I WTOREK Konopnickiej
29 I ŚRODA Bloki przy szpitalu 7, 8A, 8B i inne
30 I CZWARTEK Akinsa, Mickiewicza, PAN
31 I PIĄTEK Pogodna
1 II SOBOTA NIE MA KOLĘDY
2 II NIEDZIELA MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ – NIE MA KOLĘDY
3 II PONIEDZIAŁEK Wierzbowa, Słowackiego, Norwida
4 II WTOREK Pileckiego (Sawickiej), Miodowa, Rodziewiczówny
5 II ŚRODA Kraszewskiego, Niska
6 II CZWARTEK Reymonta, Lotników Alianckich
7 II PIĄTEK Asnyka
8 II SOBOTA NIE MA KOLĘDY
9 II NIEDZIELA NIE MA KOLĘDY
10 II PONIEDZIAŁEK Miła 1–40
11 I WTOREK Miła 41 do końca
12 II ŚRODA Szymczaka
13 II CZWARTEK Rodziny nieobecne podczas kolędy

 

W/W PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ ULEGNIE ZMIANIE W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI CHOROBOWYCH DUSZPASTERZY.