Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Zapowiedzi

Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

  1. Kacper SOKOŁOWSKI, kawaler z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie oraz Paulina Klaudia GŁOS, panna z parafii tutejszej.

Jeżeli ktoś zna przeszkody dotyczące zawarcia małżeństwa wyżej wymienionych osób prosimy o zgłoszenie tego w kancelarii parafialnej.