ZAPOWIEDZI

Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Piotr DĄBROWSKI, kawaler z parafii tutejszej oraz Marta Joanna OLESIEJUK, panna z parafii tutejszej.

 

Jeżeli ktoś zna przeszkody dotyczące zawarcia małżeństwa wyżej wymienionych osób prosimy o zgłoszenie tego w kancelarii parafialnej.